Punkty koordynacyjne

biuroBiblioteki, świetlice, ośrodki kultury, szkoły… To właśnie te jednostki zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy. W ramach realizacji projektu aż w 53 lokalizacjach na terenie Subregionu Zachodniego powstaną tzw. publiczne punkty dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Przejdź do zakładki związanej z Twoją miejscowość, aby sprawdzić gdzie i w jakich godzinach będziesz mógł skorzystać z bezpłatnej usługi dostępu do Internetu…

"Dotacje na Innowacje", "Inwestujemy w Waszą Przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  • poig
  • subregion
  • ue
rodzina
Jesteś Beneficjentem Projektu? Przejdź do działu „Strefa Uczestnika”, a w nim bieżące informacje o realizacji projektu w każdej jednostce, rekrutacji i szkoleniach oraz całość niezbędnej dokumentacji... Czytaj więcej...
biuro
Chcesz skorzystać z komputera z bezpłatnym dostępem do Internetu w Twojej miejscowości? Przejdź do działu „Punkty koordynacyjne”, w którym zamieszczono podstawowe informacje o publicznych punktach dostępu do Internetu tworzonych w ramach projektu… Czytaj więcej...
galeria
Zapraszamy do galerii zdjęć Projektu, a w niej zdjęcia ze spotkań organizacyjnych, szkoleń Beneficjentów i innych wydarzeń związanych z realizacją przedsięwzięcia …. Czytaj więcej...