Strefa uczestnika

rodzinaPrzedstawiamy Państwu wszelkie informacje związane z uczestnictwem w Projekcie pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim”. W wyniku procesu rekrutacji w każdej jednostce samorządu terytorialnego wyłoniono tzw. grupę Beneficjentów Ostatecznych Projektu. Przejdź do zakładki związanej z Twoją miejscowością, aby dowiedzieć się więcej…

 

"Dotacje na Innowacje", "Inwestujemy w Waszą Przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  • poig
  • subregion
  • ue
rodzina
Jesteś Beneficjentem Projektu? Przejdź do działu „Strefa Uczestnika”, a w nim bieżące informacje o realizacji projektu w każdej jednostce, rekrutacji i szkoleniach oraz całość niezbędnej dokumentacji... Czytaj więcej...
biuro
Chcesz skorzystać z komputera z bezpłatnym dostępem do Internetu w Twojej miejscowości? Przejdź do działu „Punkty koordynacyjne”, w którym zamieszczono podstawowe informacje o publicznych punktach dostępu do Internetu tworzonych w ramach projektu… Czytaj więcej...
galeria
Zapraszamy do galerii zdjęć Projektu, a w niej zdjęcia ze spotkań organizacyjnych, szkoleń Beneficjentów i innych wydarzeń związanych z realizacją przedsięwzięcia …. Czytaj więcej...