Dokumenty do pobrania

 

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA - POWIAT RYBNICKI

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik nr 2A - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2B - Deklaracja uczestnictwa w projekcie (dziecko)

Załącznik nr 3A - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Załącznik nr 3B - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dziecko)

Załącznik nr 4 - Kwestionariusz kryteriów weryfikacyjnych 

Załącznik nr 5A - Oświadczenie o dochodach (kryterium osoby 50+)

Załącznik nr 5B - Oświadczenie o dochodach (kryterium dzieci i młodzież - wyniki w nauce)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o statusie samotnego rodzica

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o ilości dzieci w gospodarstwie domowym

 

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA - POWIAT WODZISŁAWSKI

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik nr 2A - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2B - Deklaracja uczestnictwa w projekcie (dziecko)

Załącznik nr 3A - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Załącznik nr 3B - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dziecko)

Załącznik nr 4 - Kwestionariusz kryteriów weryfikacyjnych 

Załącznik nr 5A - Oświadczenie o dochodach (kryterium osoby 50+)

Załącznik nr 5B - Oświadczenie o dochodach (kryterium dzieci i młodzież - wyniki w nauce)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o statusie samotnego rodzica

 

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA - GMINA GODÓW

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik nr 2A - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2B - Deklaracja uczestnictwa w projekcie (dziecko)

Załącznik nr 3A - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Załącznik nr 3B - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dziecko)

Załącznik nr 4 - Kwestionariusz kryteriów weryfikacyjnych 

Załącznik nr 5A - Oświadczenie o dochodach (kryterium osoby 50+)

Załącznik nr 5B - Oświadczenie o dochodach (kryterium dzieci i młodzież - wyniki w nauce)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o statusie samotnego rodzica

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o prowadzeniu jednoosobowego gospodarstwa domowego

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o ilości dzieci w gospodarstwie domowym 

 

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA - GMINA GORZYCE

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik nr 2A - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2B - Deklaracja uczestnictwa w projekcie (dziecko)

Załącznik nr 3A - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Załącznik nr 3B - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dziecko)

Załącznik nr 4 - Kwestionariusz kryteriów weryfikacyjnych 

Załącznik nr 5A - Oświadczenie o dochodach (kryterium osoby 50+)

Załącznik nr 5B - Oświadczenie o dochodach (kryterium dzieci i młodzież - wyniki w nauce)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o statusie samotnego rodzica

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o prowadzeniu jednoosobowego gospodarstwa domowego

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o ilości dzieci w gospodarstwie domowym 

 

 

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA - GMINA LUBOMIA

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik nr 2A - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2B - Deklaracja uczestnictwa w projekcie (dziecko)

Załącznik nr 3A - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Załącznik nr 3B - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dziecko)

Załącznik nr 4 - Kwestionariusz kryteriów weryfikacyjnych 

Załącznik nr 5A - Oświadczenie o dochodach (kryterium osoby 50+)

Załącznik nr 5B - Oświadczenie o dochodach (kryterium dzieci i młodzież - wyniki w nauce)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o statusie samotnego rodzica

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o prowadzeniu jednoosobowego gospodarstwa domowego

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o ilości dzieci w gospodarstwie domowym 

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o liczbie osób 50+ w gospodarstwie domowym 

 

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA - MIASTO JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik nr 2A - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2B - Deklaracja uczestnictwa w projekcie (dziecko)

Załącznik nr 3A - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Załącznik nr 3B - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dziecko)

Załącznik nr 4 - Kwestionariusz kryteriów weryfikacyjnych 

Załącznik nr 5A - Oświadczenie o dochodach (kryterium osoby 50+)

Załącznik nr 5B - Oświadczenie o dochodach (kryterium dzieci i młodzież - wyniki w nauce)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o statusie samotnego rodzica

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o prowadzeniu jednoosobowego gospodarstwa domowego

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o ilości dzieci w gospodarstwie domowym 

 

 

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA - GMINA MARKLOWICE

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik nr 2A - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2B - Deklaracja uczestnictwa w projekcie (dziecko)

Załącznik nr 3A - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Załącznik nr 3B - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dziecko)

Załącznik nr 4 - Kwestionariusz kryteriów weryfikacyjnych 

Załącznik nr 5A - Oświadczenie o dochodach (kryterium osoby 50+)

Załącznik nr 5B - Oświadczenie o dochodach (kryterium dzieci i młodzież - wyniki w nauce)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o statusie samotnego rodzica

 

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA - MIASTO RADLIN

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik nr 2A - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2B - Deklaracja uczestnictwa w projekcie (dziecko)

Załącznik nr 3A - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Załącznik nr 3B - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dziecko)

Załącznik nr 4 - Kwestionariusz kryteriów weryfikacyjnych 

Załącznik nr 5A - Oświadczenie o dochodach (kryterium osoby 50+)

Załącznik nr 5B - Oświadczenie o dochodach (kryterium dzieci i młodzież - wyniki w nauce)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o statusie samotnego rodzica

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o ilości dzieci w gospodarstwie domowym

 

 

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA - MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik nr 2A - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2B - Deklaracja uczestnictwa w projekcie (dziecko)

Załącznik nr 3A - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Załącznik nr 3B - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dziecko)

Załącznik nr 4 - Kwestionariusz kryteriów weryfikacyjnych 

Załącznik nr 5A - Oświadczenie o dochodach (kryterium osoby 50+)

Załącznik nr 5B - Oświadczenie o dochodach (kryterium dzieci i młodzież - wyniki w nauce)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o statusie samotnego rodzica

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o prowadzeniu jednoosobowego gospodarstwa domowego

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o ilości dzieci w gospodarstwie domowym 

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o liczbie osób 50+ w gospodarstwie domowym

 

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA - GMINA MIEJSKA ŻORY

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik nr 2A - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2B - Deklaracja uczestnictwa w projekcie (dziecko)

Załącznik nr 3A - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Załącznik nr 3B - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dziecko)

Załącznik nr 4 - Kwestionariusz kryteriów weryfikacyjnych 

Załącznik nr 5A - Oświadczenie o dochodach (kryterium osoby 50+)

Załącznik nr 5B - Oświadczenie o dochodach (kryterium dzieci i młodzież - wyniki w nauce)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o statusie samotnego rodzica

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o prowadzeniu jednoosobowego gospodarstwa domowego

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o liczbie osób w gospodarstwie domowym 

"Dotacje na Innowacje", "Inwestujemy w Waszą Przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  • poig
  • subregion
  • ue
rodzina
Jesteś Beneficjentem Projektu? Przejdź do działu „Strefa Uczestnika”, a w nim bieżące informacje o realizacji projektu w każdej jednostce, rekrutacji i szkoleniach oraz całość niezbędnej dokumentacji... Czytaj więcej...
biuro
Chcesz skorzystać z komputera z bezpłatnym dostępem do Internetu w Twojej miejscowości? Przejdź do działu „Punkty koordynacyjne”, w którym zamieszczono podstawowe informacje o publicznych punktach dostępu do Internetu tworzonych w ramach projektu… Czytaj więcej...
galeria
Zapraszamy do galerii zdjęć Projektu, a w niej zdjęcia ze spotkań organizacyjnych, szkoleń Beneficjentów i innych wydarzeń związanych z realizacją przedsięwzięcia …. Czytaj więcej...