FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. Gdzie mogę uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu?

Informacji o projekcie udzielają przedstawiciele Lidera Projektu tj. Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku (tel. 32 422 24 46; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub Koordynatorzy Samorządowi Projektu. Wszelkie dane kontaktowe można znaleźć w zakładce "Osoby do kontaktu".

2. Czy komputery te będą nowe czy używane?

Sprzęt zakupiony w ramach projektu będzie nowy.

3. Na jak długo dostanę sprzęt komputerowy?

Na okres realizacji projektu (zgodnie z harmonogramem - 12 miesięcy) oraz okres trwałości (5 lat).

4. Co zrobić, gdy zmieniłem adres zamieszkania, telefon, dowód osobisty?

Należy o każdej zmianie poinformować Koordynatora Samorządowego Projektu w JST, w której złożyli Państwo dokumentację rekrutacyjną.

5. Wyjeżdżam/przeprowadzam się poza teren JST, co mam zrobić?

O każdej zmianie teleadresowej należy bezzwłocznie poinformować Koordynatora Samorządowego Projektu w JST, w której złożyli Państwo dokumentację rekrutacyjną. Warunkiem obowiązkowym udziału w projekcie jest miejsce zamieszkania na terenie JST. Przeprowadzka poza jej teren wiąże się z koniecznością złożenia rezygnacji z udziału w projekcie.

6. Czy zapewniacie opiekę nad dziećmi?

Nie, jednak każdy z Uczestników Projektu, który nie będzie w stanie zapewnić opieki swojemu dziecku w okresie szkoleń, może uczestniczyć w szkoleniu wraz ze swoimi dziećmi.

7. Czy szkolenie kończy się testem/egzaminem?

Nie. Brak egzaminu końcowego nie oznacza jednak braku zadań czy testów w trakcie trwania szkoleń. Będą one częścią prowadzonych zajęć, tyle, że nie będą decydować o tym, czy dana osoba otrzyma bądź nie zestaw komputerowy wraz z dostępem do Internetu.

8. Posiadam świadectwo ukończenia kursu komputerowego/umiem obsługiwać komputer i Internet, czy muszę uczestniczyć w szkoleniu w ramach projektu?

Tak. Szkolenie jest obowiązkowe.

9. Czy dostanę laptopa?

Nie. W ramach projektu przewidziano zakup komputerów stacjonarnych wraz z monitorem i pozostałymi niezbędnymi elementami, takimi jak klawiatura czy myszka. W obecnej edycji naborów do działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nie było możliwości wnioskowania o komputery przenośne.

10. Czy mogę jeszcze złożyć wniosek aby przystąpić do projektu?

Tak. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły, czyli potrwa aż do zakończenia realizacji projektu, tj. do ostatniego dnia czerwca 2015 r., jednak ze względu na konieczność zrealizowania wskaźników zostanie podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie będzie wybrana grupa uczestników projektu oraz powstanie ewentualna lista rezerwowa. Po I etapie każdy z przyjmowanych wniosków będzie automatycznie klasyfikowany jako wniosek rezerwowy.

11. Ile osób może skorzystać z projektu?

W ramach projektu pomoc otrzyma łącznie 466 gospodarstw domowych w następującym podziale:

 • Powiat Rybnicki - 50,
 • Powiat Wodzisławski - 51
 • Gmina Godów - 30
 • Gmina Gorzyce - 5
 • Gmina Lubomia - 80
 • Miasto Jastrzębie-Zdrój - 30
 • Gmina Marklowice - 15
 • Miasto Radlin - 35
 • Miasto Wodzisław Śląski - 70
 • Gmina Miejska Żory - 100

12. Czy są określone jakieś zasady dotyczące udziału w projekcie?

Zasady odnośnie udziału w projekcie zostaną zawarte w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

13. Czy będę musiał(a) zapłacić?

Nie. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

14. Czy komputer dostanę na własność?

Komputery będą użyczone. Właścicielem komputerów przez okres realizacji i trwałości projektu pozostają jednostki samorządu terytorialnego.

15. Gdzie będą odbywać się szkolenia?

Planuje się przeprowadzenie szkoleń na terenie JST, w którym gospodarstwo domowe przystąpiło do projektu.

16. Jak długo będzie trwało szkolenie?

Każdy z Beneficjentów Ostatecznych będzie musiał odbyć 18-godzinne szkolenie.

17. Czy zapewnione będą materiały dotyczące szkoleń?

Tak. Firma prowadząca szkolenia przygotuje niezbędne materiały szkoleniowe.

18. Co zrobić, gdy nie mogę przyjść na szkolenie?

Regulamin rekrutacji będzie dopuszczał usprawiedliwioną nieobecność w przypadku choroby, bądź zaplanowanego wcześniej ważnego zabiegu lub innego wydarzenia, jednak taką nieobecność należy odrobić w późniejszym terminie.

19. Czy w kursach i szkoleniach są podziały na grupy wiekowe?

Trudno powiedzieć. Bazując na doświadczeniach możemy uznać, że bardziej prawdopodobne będą podziały na grupy zaawansowania bądź rodzaj niepełnosprawności. Takie podziały przynosiły efektywne rezultaty we wcześniejszych projektach.

20. Czy po projekcie możliwa jest pomoc w załatwieniu dostępu do Internetu?

Internet będzie zapewniony jeszcze przez okres 5 lat po zakończeniu projektu.

21. Kto decyduje o udziale w projekcie?

Wyboru Beneficjentów Ostatecznych dokona Komisja Rekrutacyjna w oparciu o kryteria podstawowe i dodatkowe, które będą jednych z załączników dokumentacji rekrutacyjnej.

22. Kiedy dowiem się, czy zostałam/łem zakwalifikowana/y do projektu?

Bezzwłocznie po zakończeniu weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych przez Komisję Rekrutacyjną. Wyniki przekażemy z wykorzystaniem danych teleadresowych, które otrzymamy w formularzach zgłoszeniowych, dlatego tak ważne będzie informowanie Koordynatora Samorządowego o wszelkich zmianach.

23. Czy otrzymam jakieś zaświadczenie o odbyciu szkolenia?

Tak. Każdy z Uczestników Projektu otrzyma certyfikat/dyplom ukończenia szkolenia.

24. Kiedy będą szkolenia?

W harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu przewidziano szkolenia na 2014 r., jednak ze względu na skomplikowaną specyfikę zamówień publicznych termin ten może ulec przesunięciu.

25. Kto może brać udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział TYLKO grupy docelowe działania 8.3 PO IG, do których należą:

 1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.
 2. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.
 3. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.
 4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
 5. Rodziny zastępcze.
 6. Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice.
 7. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.
 8. Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”

26. Czy muszę należeć do wszystkich grup docelowych, aby wziąć udział w projekcie?

Nie, aczkolwiek wnioski takie otrzymają oczywiście więcej punktów i szansa udziału w projekcie będzie większa.

27. Czy od razu dostanę dostęp do Internetu?

Wszystko będzie uzależnione od tego kiedy zakończą się procedury przetargowe.

28. Czy dostęp do Internetu będzie darmowy?

Tak. Za Internet, jak i za sprzęt komputerowy nie zapłacą Państwo ani złotówki.

29. Nie jestem właścicielem domu/mieszkania, w którym powinien zostać zainstalowany dostęp do Internetu. Czy mogę brać udział w projekcie?

Tak. Należy tylko uzyskać zgodę na montaż niezbędnego sprzętu od właściciela.

"Dotacje na Innowacje", "Inwestujemy w Waszą Przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 • poig
 • subregion
 • ue
rodzina
Jesteś Beneficjentem Projektu? Przejdź do działu „Strefa Uczestnika”, a w nim bieżące informacje o realizacji projektu w każdej jednostce, rekrutacji i szkoleniach oraz całość niezbędnej dokumentacji... Czytaj więcej...
biuro
Chcesz skorzystać z komputera z bezpłatnym dostępem do Internetu w Twojej miejscowości? Przejdź do działu „Punkty koordynacyjne”, w którym zamieszczono podstawowe informacje o publicznych punktach dostępu do Internetu tworzonych w ramach projektu… Czytaj więcej...
galeria
Zapraszamy do galerii zdjęć Projektu, a w niej zdjęcia ze spotkań organizacyjnych, szkoleń Beneficjentów i innych wydarzeń związanych z realizacją przedsięwzięcia …. Czytaj więcej...