Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8.-Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3.  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Szczegóły zamówienia znajdą Państwo TUTAJ.

"Dotacje na Innowacje", "Inwestujemy w Waszą Przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  • poig
  • subregion
  • ue
rodzina
Jesteś Beneficjentem Projektu? Przejdź do działu „Strefa Uczestnika”, a w nim bieżące informacje o realizacji projektu w każdej jednostce, rekrutacji i szkoleniach oraz całość niezbędnej dokumentacji... Czytaj więcej...
biuro
Chcesz skorzystać z komputera z bezpłatnym dostępem do Internetu w Twojej miejscowości? Przejdź do działu „Punkty koordynacyjne”, w którym zamieszczono podstawowe informacje o publicznych punktach dostępu do Internetu tworzonych w ramach projektu… Czytaj więcej...
galeria
Zapraszamy do galerii zdjęć Projektu, a w niej zdjęcia ze spotkań organizacyjnych, szkoleń Beneficjentów i innych wydarzeń związanych z realizacją przedsięwzięcia …. Czytaj więcej...